Norges Bondelag er en fagorganisasjon for både bønder og alle andre som synes at norsk matproduksjon er viktig. NorgesBondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Vi har over 60.000 medlemmer fordelt på mer enn 500 lokallag. Det er 110 ansatte i organisasjonen, hvorav 54 ved hovedkontoret i Schweigaardsgate i Oslo. Internettadressen er : www.bondelaget.no

Rådgiver i Nordland

Ved vårt fylkeskontor i Bodø er det ledig fast stilling som rådgiver.
Vi kan tilby varierte og spennende arbeidsoppgaver, blant annet:

  • Arbeid med næringspolitiske og landbruksfaglige spørsmål
  • Organisasjonsarbeid og medlemskontakt
  • Omdømme / kommunikasjonsarbeid

Den som blir ansatt bør ha god kjennskap til landbruk og interesse for organisasjons- og informasjonsarbeid. Evne til å jobbe i team, ta initiativ og godt humør setter vi også pris på. Søker bør ha høyere utdanning eller relevant erfaring innen landbruk, organisasjon eller media.

Lønn og andre betingelser i henhold til lønnsavtale. Gode forsikringsordninger. Kontorsted er i sentrum med parkering (Sjøgata 33). Kontoret har 4 ansatte.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt gjerne organisasjonssjef i Nordland Geir Jostein Sandmo, mobil: 957 72 032 eller HR-rådgiver Catharina B. Andersen, tlf 22 05 45 91.

Kort søknad med CV sendes innen 18. april 2013 til Norges Bondelag på mail: bondelaget@bondelaget.no