Begrunnelse:
Laget premieres på bakgrunn av sitt store engasjement og innsats.
Det har vært stor aktivitet i lokallaget gjennom hele året.
Laget har rekruttert og inkludert unge bønder i styrearbeid, gitt dem tillit og handlingsrom.
Laget arbeider meget godt med et vel fungerende styre.

Norges Bondelag deler hvert år ut kr. 5000 til det lokallaget som i hvert fylke har utmerka seg.
Sortland Bondelag går automatisk videre til konkurransen i Norges Bondelag, hvor laget kan bli årets lokallag, der premien er kr. 30.000.

Utdeling av årets lokallag fra venstre: styreleder Nordland Bondelag Bernt Skarstad, Styremedlem i Norges Bondelag Synne Vahl Rogn og leder i Sortland Bondelag Eirik Jensen.