Vedlagt ligger kopier av foredragene samt sammendrag av det viktigste som ble nevnt i begge foredrag. Vi takker alle som møtte opp og da spesielt foredragsholdere som kom den lange veien for å bidra til å gjøre jervejakta mer effektiv i Nordland!

Du kan klikke her for å lese hele sammendraget

Organisering av jervejakt i Troms