Prosjektets første driftsår er med det over, og nå gjenstår bare rapportering og innhenting av data fra jegerne. Av de totalt 19 lokalitetene tilknyttet prosjektet var det hele 14 nyetablerte åteplasser (åtebu/jervebås), mens de resterende 5 lokalitetene allerede hadde vært i drift tidligere år.

Her kan du laste ned og lese hele rapporten.