Alle skal få!!

Det er viktig å sikre riktig informasjon til alle tiendeklassinger og at de får oppleve hvordan naturbruksskolene fungerer. Boforhold og fritidstilbud omkring disse må tas inn som en del av informasjonen. Elever ved naturbruksutdanninga må være frontfigurer for utdanninga supplert av skolen og lokale aktører i landbruket. Nordland Bondelag må arbeide for at det gjennomføres et prøveprosjekt neste skoleår, prosjektet evalueres i ettekant og det tas en avgjørelse om å innføre det som ei permanent ordning. I dag er det svært få av ungdomsskoleelevene som gjøres godt kjent med naturbruksutdanninga før de skal velge utdanningsløp.

Prøveprosjektet skal inneholde:

  • Utarbeidelse av profileringsmateriell som kan benyttes opp mot ungdomsskolene.
  • Åpne mat-og landbruksdager på Naturbruksskolene hvor elevene får innblikk i de muligheter ei naturbruksutdanning kan gi.
  • Naturbruksskolene reiser ut til gårder nært de ungdomsskolene som har lang reiseavstand til skolen.
  • Naturbruksskolene skal være representert på alle Yrkes- og utdanningsmesser i fylket

Ungdomsgruppa i Nordland Bondelag, Elisabeth Holand, Børge Andre Hegstad, Anders Mortensen og Miriam Ottesen. Siste medlem i gruppa Lars Thomas Kapelrud var ikke til stedet.