Følgende saker ble bl.a .løftet frem: Tetting av inntektsgap, dra strukturrasjonalisering tilbake,  reversering av utflating av arealtilskuddet, fokus på volum og kvalitet på grovfor og nytt ”Grovforutvalg” i Norges Bondelag,  frakttilskuddet er limet i fordeling og distriktspolitikken og er veldig viktig og må styrkes. Videre øke lønnsomheten i kornproduksjon  som kompenseres med prisnedskriving eller prisuttak i markedet. Redusere arealtilskudd til fordel for virkemidler på produkt, dyretilskudd og distriktstilskudd.  Mer virkemidler til de første enhetene på areal og dyr for å styrke de små og mellomstore bruk.

Ekstern investeringspakke for utbygging mot løsdriftskravet og andre utbygginger.  Styrke den norske landbruksmodellen og finansiere den bedre.  Utfordringer med gås og krav om at det settes fokus på dette.

GSU, Fond med skattefordel samt dreneringstilskudd økes for å gjøre det utløsende for tiltak ble også tatt opp av fylkesleder.