Fylkesleder Bernt Skarstad støttet bruddet med staten i årets forhandlinger og roste styret, tillitsvalgte og administrasjonen for det profesjonelle arbeidet som er gjort i denne forbindelse.

Han utfordret representantskapet til å diskutere veien videre –der arbeid opp mot det politiske miljøet vil måtte prioriteres.

Fylkesleder i Nordland Bondelag Bernt Skarstad på talestolen på repskapmøte.

Fylkesleder i Nordland Bondelag Bernt Skarstad med bilde av hurtigruta i bakgrunnen.