I år prioriteres Storingsmeldinga, innspill til jordbruksforhandlingene og Arktisk landbruk. Fylkesstyrets medlemmer presenterer stoffet og det legges opp til diskusjoner i plenum.

Videre er årets regionmøter utvidet med organisasjonskurs for tillitsvalgte. Temaene beslutningsorganer, organisering, oppbygging og praktisk arbeid i lokallagene gjennomgås. Videre tas det opp kommunikasjon, mediehåndtering og verving. Det kombineres presentasjon, gruppearbeid og plenumsdrøftinger – dette for å sikre deltakelse og drøftinger som en del av opplegget. Dette har vist seg å fungere svært godt!

Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært svært positive – Nordland Bondelag vil fremover gjennomføre regionmøtene basert på samme metodikk.

Bildet under:
Representanter fra Fauske og Sørfold Bondelag i diskusjoner om verving på regionmøtet i Bodø.