Regionmøtet i Mosjøen samlet 26 personer fra lokallagene, bygdeungdomslaget og elever fra Mosjøen vidregående  skole avd Marka.
Vi hadde også besøk av organisasjonssjefen fra Norges Bondelag, Astrid Solberg og ny "Tørre og Spørre" leder Kaia Heltorp.
Organisasjonsarbeid, jordbruksforhandlingene og verving var hovedsakene som lå i programmet i år.

Styrerep. Rita Guldvik holder sitt foredrag om jordbruksforhandlingene.

Deltagere på regionmøtet

Engasjerte deltagere

Flotte diskusjoner

Det er nok av problemstillinger å ta tak i.

Org. sjef i Nordland Bondelag, Geir Jostein Sandmo

Org. sjef i Norges Bondelag Astrid Solberg og fylkesleder i Nordland Bondelag Bernt Skarstad