Leder Bernt Skarstad i Nordland Bondelag synes årets avtale ikke ble som forventet men har en god innretning.

- Jeg er fornøyd med innretningen i avtalen der kr. 12.000 går til tetting av gap, sier Bernt Skarstad. Men våre forhåpninger om større tetting av gapet ble ikke innfridd!

Partene ble onsdag enige om en inntektsramme på 1.270 millioner kroner. Bøndene krevde 1.970 millioner, mens statens tilbud var på 1.020 millioner.

Avtalen utgjør 31.000 kroner i økte inntektsmuligheter pr årsverk. Det er 12.000 mer enn hva andre grupper har oppnådd, og dermed blir inntektsgapet til andre redusert.

- Med den erfaring vi har fra de siste tiårene, er dette en akseptabel avtale. Og når landbruks- og matministeren sier at dette er starten på en opptrappingsplan, er det et positivt signal, sier Skarstad.

For forbrukerne vil jordbruksavtalen bare medføre 100 kroner året i økte priser på norske matvarer. Bernt Skarstad påpeker at det er langt under den generelle prisstigninga, og dermed vil avtalen bety lite for folk flest.