I disse koronatidene valgte Nordland bondelag å avholde sitt årsmøte på Skype. Bortsett fra at Erling Aas-Eng fra Norges Bondelag snakket litt om nytt fra Norges Bondelag på slutten av møtet, var det kun rene årsmøtesaker som ble behandlet. Årsmelding, regnskap, budsjett, arbeidsplan og valg. Vår fylkesleder Ståle Nordmo hadde gitt valgnemnda beskjed om at han ikke kom til å ta gjenvalg, så med det er styresammensetningen i Nordland litt annerledes.

Vi fikk ny fylkesleder, og vi vil gratulere Trond Bjørkås med vervet. Det er alltid spennende med nye ledere. Og takker Ståle Nordmo for samarbeidet i disse årene, du har gjort en kjempejobb.

Vårt nye styre i Nordland:
Fylkesleder: Trond Bjørkås, Vefsn Bondelag
Nestleder og styremedlem: Ketil Trongmo, Hemnes Bondelag
Styremedlem Gunnar Solrud, Vega Bondelag
Styremedlem Solveig Utvik, Vestvågøy Bondelag
Styremedlem Ellinor Ann Skaret, Meløy Landbrukslag
1. vara Finn Hokland, Hadsel Bondelag
2. vara Hanne Sofie Jenssen, Hamarøy og Tysfjord Bondelag
3. vara Hilde Wågan Olsen, Sømna Bondelag
Rep. For Bygdekvinnelaget, Hilde Furuseth Johansen