Et opptog for økt matproduksjon med ca 2500 bønder gikk gjennom Oslo sentrum for å ende opp foran statsministerens kontor. Nordlandsbonden var representert med ca 35 personer.

Under ligger noen bilder fra "Nordlandsdelegasjonen" før og under opptoget.

Det er flere bilder under fanen bildeserier.