Nordland Bondelag beklager på det sterkeste at Konsernstyret i Nortura overkjører både ansatte og øvrige signaler fra næringa samt myndigheter som er kommet og i denne saka.

At ansatte har bygd opp en produksjon i Bodø som er etterspurt og som er lønnsom for Nortura ble ikke vektlagt.

Når dette er sagt, er Nordland Bondelag glad for at produksjonen av Thulefjordprodukter flyttet til Målselv og skal videreutvikles. Verdiskapinga er dermed bevart i Nord-Norge i Arktisk område.

Norturas opprinnelige forslag var å flytte hele produksjonen til Sarpsborg, men det ble heldigvis stoppet i 12. time.