Prosjekt Utmark ønsker i samarbeid med Nordland Jeger- og Fiskerforbund å arrangere kurs i jervejakt på Storforshei.

Her kan du laste ned mer informasjon om kurset og programmet

Foto fra Bergfall rovviltlag