Totalt 6 kommuner fikk mulighet til å stille med deltakere og totalt 29 jegere som møtte opp for å skjære elg og hjort. Salten Viltforvaltningsråd har mottatt tilskudd fra Nordland Fylkeskommune til avholdelse av kurset. Johan Trygve Solheim fra stiftelsen Norsk Hjortesenter var leid inn for å lede kurset. Responsen fra deltakerne har vært svært positiv og vi håper å få mulighet til å arrangere flere slike kurs i fremtiden.

Alf Brandsæther henter ytrefileten. Foto Arne Johan Gravem

Johan Trygve Solheim, Foto Arne Johan Gravem.

Kjøttskjæring. Foto Arne Johan Gravem.

Full konsentrasjon om kjøttskjæringa. Foto Arne Johan Gravem.