Men ingen grunn til bekymring av den grunn, alle vi på kontorene i Nordland Bondelag er så langt friske og raske, og vi opprettholder de samme funksjonene som før. Vi sitter bare litt lengre fra hverandre.
Sentralbordene både sentralt og på fylkene er fullt operative, vi svarer på telefon og e-post som vanlig. Det eneste er at vi ikke kan ha, er fysiske møter. 

I denne situasjonen er det også viktig at vi tar vare på hverandre og at vi opprettholder driften av Bondelaget så godt det lar seg gjøre.

Vi regner med at også dere som matprodusenter tar forholdsregler i landbruket og gjør det dere kan for å unngå smittespredning. Det er viktig at bøndene holder seg friske slik at vi i størst mulig grad kan holde hjulene i gang, stelle dyra og produsere mat til befolkningen. 

Og det aller viktigste nå er at vi alle deltar i den nasjonale dugnaden, og at vi tar vare på hverandre ved å holde avstand til hverandre! 
Ha en fin dag

Dersom du ønsker kontakt;
Nordland Bondelag, tlf: 75 50 60 60
E-post: nordland@bondelaget.no
Geir Jostein Sandmo, mob: 95 77 20 32
E-post: geir.jostein.sandmo@bondelaget.no
Tove Mosti Berg, mob: 96 23 30 31
E-post: tove.mosti.berg@bondelaget.no
Linda Nordlie, mob: 99 70 86 32
E-post: linda.nordlie@bondelaget.no
Prosjekt Utmark Geir Johnny Monsen, mob:92 48 57 41
E-post: geir-johny.monsen@bondelaget.no
Prosjekt Nordland Grønne hjerte Tove Berre, mob: 90 77 29 12
E-post: tove.berre@bondelaget.no

Mvh. Alle oss i administrasjonen i Nordland Bondelag