Han foredrar om "Generasjonsskifte i familiedrevne gårdsbruk og andre familiebedrifter i Norge"

Ved kontakt

Bernt Skarstad
Mobil: 41 64 64 73
e-post: berntsk@start.no