. - Her må politikerne være våkne i timen. Å kutte klimagassutslipp gjennom å kutte matproduksjonen er en ekstremt kortsiktig og unødvendig løsning for Norge, sier Trond Bjørkås, leder i Nordland Bondelag.

I februar presenterte Miljødirektoratet en utredning kalt Klimakur 2030, som blant annet viste hvordan Norge kunne innfri sin klimaforpliktelse ved en kraftig reduksjon i norsk matproduksjon og gjennom kutt i antall sau og kyr.

Skulle regjeringa velge å gå videre med dette klimatiltaket kan det få store konsekvenser for Nordland, viser fersk utredning fra AgriAnalyse. I Nordland kan Klimakur resultere en nedgang i landbruket tilsvarende i 600 færre fjøs enn forventa i 2030.

Sammenlignet med antall gårdsbruk i 2018, viser beregninga fra AgriAnalyse følgende konsekvenser for landbruket i Nordland:

 • • Sau og lam, nedgang med 230 sauefjøs.

 • • Ammeku, nedgang med 300 ammekufjøs.

 • • Gris, nedgang med 87 grisefjøs.
   
  Klimakuren er en del av regjeringas fagunderlag og skal ligge til grunn når de senere i år skal legge fram en stortingsmelding om norsk klimapolitikk framover.
  Skulle regjeringa gå inn for dette tiltaket ser leder i Nordland Bondelag svært mørkt på framtida for både sysselsettinga og matproduksjonen i fylket.
  - Er det en ting denne tida vi står i har lært oss, så er det vel at egen matproduksjon og fornybare arbeidsplasser i landbruket er gull verdt. Jeg vil også minne om at det er fullt mulig å redusere klimagassutslipp, uten å redusere nivået på matproduksjonen. Vi i landbruket skal være med å gjøre vårt for å kutte utslippene, sier Bjørkås.
   
  Han viser til at ei samla næring står bak Landbrukets klimaplan om å kutte 4-6 mill tonn CO2-ekvivalenter gjennom reduserte utslipp og økt karbonbinding. Blant satsingsområdene er mer klimavennlig fôring, avl, bedre bruk av gjødsla og fossilfri maskinpark og oppvarming.
  - Vi skal gjøre vår del av klimajobben og er godt i gang. Da trenger vi politikere med på laget som vil satse på å forbedre norsk matproduksjon, ikke legge den ned, sier Bjørkås.

Dersom du ønsker mer informasjon, kontakt:
Fylkesleder Trond Bjørkås
Mobil: 467 97 334