Det kom frem i et møte mellom partene i ettermiddag.

I møtet gjorde Jordbrukets forhandlingsutvalg det klart at de forventer at regjeringen viser betydelig forhandlingsvilje for å imøtekomme jordbrukets krav og prioriteringer. Med dette som utgangspunkt, går Jordbrukets forhandlingsutvalg inn i forhandlinger med sikte på å finne konstruktive løsninger.  

Grunnlaget for forhandlinger er jordbrukets krav og statens tilbud som et svar på dette. Da tilbudet kom mandag 6. mai kommenterte Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag og jordbrukets forhandlingsleder, at tilbudte gir et betydelig lavere inntektsnivå enn jordbrukets krav legger opp til. Han sa videre at tilbudet bare delvis svarer ut Stortingets nylige marsjordre om økt selvforsyning. 

- Vi bønder vil bidra til å øke selvforsyninga. Norsk matproduksjon er en viktig del av landets totalforsvar. Det forplikter alle parter, sa Gimming og fortsatte. – Mange bønder står i en krevende økonomisk situasjon. Derfor er det nødvendig at inntektsgapet tettes raskere enn det regjeringa legger opp til i tilbudet. Skal vi nå målene om økt selvforsyning må bondens inntekt opp, sa Gimming. 

Det siste døgnet har Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sine forhandlingsutvalg gått nøye gjennom statens tilbud.  

Nå blir det innledende runder med såkalte prosedyrer. Deretter venter forhandlinger. Senest 16. mai blir det klart om forhandlingsresultatet er godt nok til en jordbruksavtale, eller om det blir brudd i forhandlingene.