Foredragsholdere vil her være erfarne jegere fra Nordland samt en representant fra Statens Naturoppsyn (SNO). Kurset er gratis for alle jegere innlemmet i prosjektet ”Bedre Jervejakt i Nordland”. Jegere som ikke er innlemmet i prosjektet må betale en deltakeravgift på kr 500,-. 

Jerv felt sesongen 2012. foto Hans Gunnar Otervik

Lørdag 16. november: Jervejaktkurs på Storforshei (Dunderlandsdalen Skytterhus). 

Lørdag 23. november: Jervejaktkurs på Innhavet (Hamarøy Hotell).

På begge kurs vil det bli anledning for alle å skyte mot jervefigurer. Ta derfor med det våpenet du ønsker å bruke på jervejakt og få testet ferdighetene dine på jerveskiver!

Program for kurs på Innhavet

Program for kurs på Storforshei

 

Jerv sporrekke løssnø. foto Jim Tovås Kristensen

 

Velkommen til alle!

Vennlig hilsen
Vidar Bentsen
Prosjektleder