4 dyr er allerede felt, 2 av disse er fanget i bås.

Foto: Finn Westermann

Bedre Jervejakt har i samarbeid med lignende prosjekter i Troms og Finnmark utarbeidet et infohefte som skal veilede ferske jegere i å opprette en ny åteplass på en god og hensiktsmessig måte (se link under). 

Jervejakta er godt i gang.

Jervefolder 2016