Jan Gunnar har vært fast medlem i styret i Nordland Bondelag siden 2011.
Han har vært i styret i Vågan Bondelag i mange år, de seneste årene som leder i lokallaget. Jan Gunnar driver for tiden med storfe på gården sin, og leier ut melkekvoten han har. Han har dessuten hatt mange verv i mange forskjellige lag og organisasjoner.

Jan Gunnar Eilertsen