Deltagere på Unge Bønder kurs 2012

Invitasjon til kurs for unge bønder på Radisson Blu Hotell, Bodø  
22.- 24. februar 2013

Vi invitere nå til det årlige populære eierskiftekurset for unge bønder. Kurset blir arrangert sammen med Samvirkeorganisasjonene Nortura, Tine og Felleskjøpet Agri.

Kursstart fredag  kl 17.00 og planlegges avsluttes søndag ca  kl 14.00

Vi ønsker å tilby et kurs for unge bønder, som er en kombinasjon av nyttig informasjon og en sosial positiv sammenkomst.

Denne gang inviterer vi også foreldre, far eller mor, til å være med på lørdag under eierskiftedelen. Dette har vært et ønske fra tidligere kursdeltakere. Det er mye informasjon som begge parter ved eierskifte har stor nytte av å kjenne til.

Kurset tar opp spørsmål om samvirket og dets betydning for deg som bonde. Spørsmål

 knyttet til eierskifte, økonomi og driftsledelse for unge bønder er hovedtemaer på kurset. Vi har program først og fremst for de som skal overta bruk, men også de som allerede har overtatt, har stor nytte av kurset.

Etablering av kontakt for likesinnede imellom, er et viktig formål med samlingen.

Kurset er åpent for alle. Kursavgiften er kr. 1100,- for medlemmer av Bondelaget og 1800,- for ikke-medlemmer. Alder på deltakerne er inntil 35 år (aldersgrense kan fravikes). Foreldre som er med på eierskiftedelen må selv betale utgiftene for å delta (hotell, reise etc.).

Kursavgiften/egenandelen dekker alle utgifter til reise og opphold i dobbeltrom. Tillegg for enkeltrom kr. 400,-. Vi ber om at dere reiser på billigste måte. For de som reiser med fly er det viktig å bestille billett snarest mulig, for å oppnå gunstig pris.

Reiseregning fås på kurset og sendes oss etterpå.

 

Påmelding innen 25. januar 2013 til Nordland Bondelag, se påmeldingsskjema vedlagt

Påmeldingsskjema kan du laste ned HER