Hovedkravene fra Nordland Bondelag:

 • Inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper må tettes innen 5 år
   
 • Det må kvalitetssikres tallberegningene som gir sammenlignbare størrelser – jfr. gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.
   
 • Partene må følge opp målsettinger i Stortingsmeldingen knyttet til økt produksjon og landbruk i alle deler av landet/små   og store bruk
   
 • Det må utnytte handlingsrommet i importvernet og det bør innføres et generelt aktivitetskrav for tilskuddsordningene som prioriterer den aktive bonden
   
 • Den nordlandske bonden ønsker i utgangspunktet å ta ut mer i markedspris

   
 • Arktisk landbruk må styrkes for å kunne fremme et bærekraftig landbruk med arktiske kvaliteter


Hovedpunktene i vårt krav kan du lese her.