Under årets seminar ønsker vi å ta opp tema rettighetshavers interesse i vernede områder, grunneierens muligheter innen skogbruk, jervejakt i Nordland, fellefangst i Norge, jakt på rødrev (på sporet etter rødreven), resultater fra rypeprosjektet 2006-2011, motorferdsel i utmark og lokal forvaltning av laks- og sjøørret. 

Se link nedenfor for påmelding, og mer informasjon om programmet.

Vennlig hilsen,

Vidar Johan Bentsen

Sekretær Nordland Utmarkslag

Tel: 755 06068

E-post: Nordland.utmarkslag@bondelaget.no

Invitasjon til årsmøte og seminar laster du ned HER

Her kan du lese et sammendrag av alle foredragene

Under ligger alle foredragene i sin helhet:

Aktiv fellefangst i Norge
Allskog/skogbruk
Bedre jervejakt i Nordland
Lokal forvaltning av anadrom laksefisk
På sporet av rødreven
Rettighetshavers interesser i de store verneområdene i Nordland
Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011