Nordland landbruksselskap inviterer til seminar om økt matproduksjon i Nordland. Foto: Wenche Kristiansen, Holm

Seminaret vil være på Meyergården hotell i Mo i Rana 25. – 26. april 2012.

Aktuelle tema vil være:

- Den nye landbruksmeldingen

- Hvordan kan Nordlandsbonden utnytte handlingsrommet

- Vekst i landbruksproduksjonen

- Eierskifte

- Arktisk mat – Nord Norsk matkultur

- Investeringer

- Utdanning, forskning

- Grønnsaks- og bærproduksjon

- Kortreist mat

Se fullstendig program her

Meld deg på her

Seminaret er et samarbeid mellom Nordland landbruksselskap, Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og Småbrukarlag, Fylkesmannen i Nordland og Forskningsrådet. Frist 27. mars. 

Ved praktiske spørsmål av, kontakt Nordland Bondelag, tlf. 75 50 60 60

Kontaktpersoner program:

- Nordland Landbruksselskap: Ann Christine Theodorsen tlf. 971 80 969

- Fylkesmannen i Nordland: John Kosmo, tlf. 75 54 78 48

- Nordland Bondelag: Geir Jostein Sandmo, tlf. 957 72 032