Dag 2 på årsmøte hadde et fokus på temaet Landbruk og politikk. 3 interessante innledningsforedrag satte en god ramme for diskusjonen i plenum. Brita Skallerud (2. nestleder Norges Bondelag), kommunal- og regionalminister/partileder SP Liv Signe Navarsete samt tidligere RV-politiker Aslak Sira Myhre beskrev ulike utfordringer og muligheter knyttet til temaet. Sistnevnte holdt et svært engasjerende innlegg som gav stadige applaussalver fra salen!

I den påfølgende debatten tok vår fylkesleder Bernt Skarstad ordet. Han understreket viktigheten av å ha et klart mål i dette politiske påvirkningsarbeidet som må prioriteres og fokuseres frem mot valget 2013. Landbruket må bli synlige i den politiske debatten og han understreket viktigheten av at landbruket blir en del av det samlede næringslivets arenaer i kommuner, regioner og fylker. De siste aksjoner og vårt brede engasjement har skap oss en politisk kapital og en goodwill hos publikum/forbrukere som er uvurderlig for det videre arbeid. Vi kan ikke godta en halvgod avtale ved neste års jordbruksforhandlinger understreket han! Landbruket er viktig for verdiskaping og sysselsetting i hele landet!!

Fylkesleder Bernt Skarstad fokuserte på landbruket som viktig næringsaktør, her under årsmøtet i Norges Bondelag.