Kurset skal gi innblikk i dyrs adferd og behov, og sikkerhet rundt maskiner og utstyr.

Risikoyrke

Landbruket er sterkt mekanisert, samtidig som handtering av dyr alltid stiller store krav til det uventede. Næringen er svært høyt representert på statistikken over dødsulykker i arbeidslivet.

-Sikkerhet er viktig. Gode holdninger, og rutiner er veldig god forebygging, mener Grete Arntsen.

Arntsen er sau bonde, og styremedlem i Ballangen Bondelag.

Kurset vil også gi en enkel innføring i internkontroll som, Kvalitetsystem i Landbruket (KSL), og Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS).

Satser på fremtiden

Målgruppen for kurset er ungdom som bor på gård, eller ønsker sommerjobb/helgejobb på gård. Aldersgruppen er i utgangspunktet for ungdom som er 15 år og eldre, men bondelaget opplyser at også yngre ungdom kan få delta. Kurset går over en dag, 21. juni, og er gratis. Forelesere er Knut Lindberg og Jorunn Haugdal fra Landbruksskolen på Kleiva, Sortland. Bondelaget sørger for at ingen sulter i løpet av dagen.

-Kurset har en teoretisk del først på dagen, så flytter vi oss til Sørslett Gård, som tar imot oss for den praktiske delen, sier Grete Arntsen.

Arntsen vil presisere at også ungdom fra nabokommunene er velkommen.

Kurset er finansiert gjennom Gjensidigestiftelsen, og en del av bondelagets arbeidsplan for 2012.

Vennlig hilsen
Sissel Arntsen
sisselar@fremover.no

SIKKERHET: De gleder seg til fagmøte for ungdom der sikkerhet og kvalitet står i høysete. Marte Liengen Sørslett(14), Emil Arntsen(16) og Andreas Myre Nesvold(15). Alle tre er fra gårdsbruk, og jobber helger og ferier blandt dyr og maskiner.