Over 2000 tillitsvalgte i Bondelagets lokallag har fått E-post fra Røed om hva som motiverer dem til arbeide for organisasjonen.
Røed gjør undersøkelsen i forbindelse med et mastergradsstudium i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold.

Her kan du laste ned hele undersøkelsen for Nordland