Reidar Eriksen (Til venstre) har vervet 13 nye medlemmer i Bondelaget det siste året.

Lokallagslederen fra Leirfjord i Nordland er blant de ivrigste ververne i Norges Bondelag.

- Jeg liker å prate med folk, og kommer ofte innom norsk landbruk og Bondelaget i samtaler med folk i kommunen. Det kan være på butikken og i andre sammenhenger. Da er det veldig naturlig å fortelle om hvor viktig og nyttig det er å være medlem i Bondelaget, forteller Eriksen.

I løpet av det siste året har hverdagssamtalene ført til 13 nye medlemmer. Det nytter altså å tørre å spørre om folk vil bli medlem.

- En av de viktigste grunnene til å bli bondelagsmedlem, er at vi står sterkere jo flere vi er. Jeg er opptatt av at Bondelaget ikke kun er for bønder, men like mye for folk som er opptatt av at vi skal produsere mer mat i Norge.

Vervet ordfører

Derfor har Eriksen slett ikke fokusert kun på aktive bønder i sitt vervearbeid.

- Jeg har selvfølgelig vervet avløseren min og andre aktive i landbruket, men jeg er spesielt opptatt av å prate med de unge. De som er unge på bygda, både med og uten en aktiv framtid landbruket, må få vite hvorfor det er så viktig at de blir medlemmer. De får også mange gunstige fordeler gjennom Bondelaget, sier han.

Blant de nyeste medlemmene han har vervet finner vi også ordføreren i Leirfjord kommune.

- Han måtte selvfølgelig bli med i Bondelaget han også. Han er aktiv bonde, og jeg tror han er veldig fornøyd med medlemsskapet, sier Eriksen.

Positive tilbakemeldinger

Eriksen mener at han fortsatt har et stort potensial til å verve mange flere medlemmer i kommunen som huser omtrent 2000 mennesker.

- Det aller fleste er veldig positive til landbruket. Jeg legger vekt på å fortelle at vi per nå kun produserer halvparten av maten vi trenger i Norge, og at det er kjempeviktig at vi produserer mer til en økende befolkning. Alle trenger mat, sier Eriksen.

Les også: Flere unge bønder blir bondelagsmedlemmer

Vervekampanjen løper ut året

Vervekampanjen ”Tørre å spørre” løper ut året, og har så langt gitt nesten 200 nye medlemmer.

- Dette er gode innmeldingstall, men vi må øke innmeldingstallene ytterligere utover høsten for å nå målsettingen. Målsettingen for 2012 er at Norges Bondelag har 62.000 medlemmer innen utgangen av året, sier Andreas Lunder, som er ansvarlig for medlemsverving i Bondelaget.

Et høyt og stabilt medlemstall gir økt forhandlingsstyrke og påvirkningskraft. Vervekampanjen ”Tørre å spørre” gjennomføres fra oktober til desember 2012.

Vinn traktorgressklipper!

Det skal lønne seg å gjøre en god vervejobb! En heldig verver får en John Deere traktorgressklipper fra FK-butikken (verdi kr 30.000). Vinneren blir trukket blant de som har vervet, og hvert vervet medlem gir ett lodd. I tillegg er det satt av 6 delpremier, 3 til de beste ververne og 3 premier som trekkes.

Delpremier til de 3 beste ververne:

Det gis gavekort i FK-butikken til de 3 som verver flest nye medlemmer

- 1. premie: Gavekort a kr 10.000

- 2. premie: Gavekort a kr 7.500

- 3. premie: Gavekort a kr 5.000

Delpremier som trekkes:

Det trekkes i tillegg 3 gavekort i FK-butikken a kr 5.000 blant de som har vervet minst 2 nye medlemmer.

Vervepremier som gjelder alle medlemmer:

Du får også gavekort hver gang du verver. Ett nytt medlem gir gavekort kr 400,- i FK-butikken. Alle som verver og henter ut gavekortet, får også Bondelagets populære BONDE t-skjorte (verdi kr 100,-).

Forutsetningen for å hente ut vervepremien er at nye medlemmer betaler medlemskontingenten. Du kan samle opp og spare vervepoeng, og velger selv når du vil hente ut vervepremien.

Bruk kontaktskjemaet på bondelaget.no for å hente ut vervepremien. Oppgi hvem du har vervet og størrelse på t-skjorte.

Les mer om medlemsverving.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Andreas Lunder