Mange kommuner i Nordland er bekymret for den manglende rekrutteringen innenfor elgjakta. I 2012 ble det utført rekrutteringsundersøkelser i Nordland. Undersøkelsen avdekket flere punkter som forvaltningen må jobbe med i årene som kommer dersom man ønsker å utføre et godt rekrutteringsarbeid. Tidligere elgjaktkurs i regi av NJFF og Statskog ble også evaluert i denne undersøkelsen. Det ble avdekket noen punkter der disse kursene kan forbedres. Spesielt oppfølging i etterkant av kurset med tanke på dannelse av eget jaktlag/hvordan komme seg inn på et etablert jaktlag ble fremhevet som tema jegerne ønsket mer informasjon om.

Brosjyren ønskes også brukt av NJFF, under avholdelse av jegerprøven i Nordland, samt relevante kurs som fokuserer på rekruttering av storviltjegere.

Brosjyrens innhold:
Hvordan starte opp et nytt elgjaktlag.
Hvordan komme i kontakt med etablerte jaktlag.
Hvor/hvordan søke på elgvald (tidsfrister, krav til lag med mer)
Krav til jaktleder/jaktlag.
Ettersøkshunden og ettersøk.
Skudplassundersøkelser.
Våpen og ammunisjon.
Sikkerhet og human jakt.
Samjakt og friluftsliv i utmark under elgjakta.
Etter dyret er skutt.

Under kan brosjyrens to format lastes ned og skrives ut. For ”Brosjyreformat – Hvordan bli elgjeger” må liggende tosidig utskrift velges for at sidene skal bli riktige.

Hvordan bli elgjeger?

Brosjyreformat Hvordan bli elgjeger?