Kveldens fagtema var det Halle Arnes fra LHMS som sto for, med informasjon om fusjonen mellom LHMS og Landbruksrådgivningen. Han var også innom temaet krisetim.
Leder i Vefsn Bondelag Roger Eliassen informerte litt om innspillet angående jordbruksforhandlingene som er sendt ut fra fylkesstyret i Nordland Bondelag.

Halle Arnes holder sitt innlegg på bondepuben.

Trivelig og sosialt å samles på Bondepuben på Vikgården