Målet med aksjonen var å gjøre bøndene og næringa mer synlig.

Bøndene delte ut en gul sekspakke-kartong med fire egg, og en lapp med beskjeden:
Dette rommet må fylles

Befolkningen vil øke med 20% de neste 20 åra.

Norge trenger mer mat.

Bøndene er klare til å levere, men da må politikerne og forbrukerne satse på bøndene!

Aksjonen var en del av en nasjonal kampanje i regi av Norges Bondelag. 

Det blir vanskeligere og vanskeligere å få folk inn i denne næringa, sier leder i Andøy Bondelag, Einar Åbergsjord.

Ungdommene syntes ikke vilkårene er gode nok, forklarer han.

Politikerne må satse på næringa og gi bøndene en intekt som hindrer at gårdene blir nedlagt og at Norge blir uten egen matproduksjon

Politikernes tur etter påske

Politikerne i Andøy er flinke til å ta vare på landbruksnæringa i kommunen, skryter Åbergsjord.

Men vi vil gjerne at de påvirker sine partifeller i rikspolitikken. Aksjonen vår til forbrukerne varer kun i dag, men etter påske planlegger vi å møte kommunestyret i Andøy.

Til våren skal Stortinget behandle landbruksmeldinga, som vil sette føringa for norsk landbrukspolitikk i nesten ti år framover, og i april og begynnelsen av mai er det årlige landbruksoppgjøret.

En satsing her er helt avgjørende for vekst og opptimissme i Norsk matproduksjon, avslutter Åbergsjord