Det var et godt møte med utveksling av landbrukspolitiske tema om bl.a. jordvern, økonomi i de enkelte produksjoner, arktisk landbruk m.m.

Styret fikk presentert noen av de utfordringer som landbruket i Nordland er opptatt av. Vi ønsker framover å invitere politikere fra alle partier til samtaler. Noen partier har vi allerede hatt samtaler med.