Stå på struktur- og distriktsvirkemidler i årets jordbruksforhandlinger! En god debatt ga klare og sterke signaler til forhandlingsledelsen i Norges Bondelag. Som medlem i resolusjonskomiteen var fylkesleder Bernt Skarstad med på utformingen av møtets bestilling og forventning til årets krevende forhandlinger.