Årsmøte og seminar for Nordland Utmarkslag ble gjennomført fredag og lørdag 08. og 09. mars på Scandic Hotell Fauske. Det var 20 deltakere som møtte til seminaret på Fauske. Deltakerne kom fra ulike grunneierlag/utmarkslag i Nordland, men som vanlig var grunneierlagene på Andøya sterkest representert.

Under seminaret fikk vi kunnskap om tema som Allemannsretten (multeloven), Anadrome vassdrag og statusrapport for pukkellaksåret 2023 fra Statsforvalteren, Sameieloven og utfordringer i realsameier fra Nidaros Advokatfirma, gjerdeplikten fra jordskifteretten, litt informasjon om Norges Jeger og Fiskeforbund og deres erfaringer med private grunneiere, Nyttevekster i naturen fra Kristine Enger og tilskuddsordningene til Nordland Fylkeskommune.

Fredags kveld ble det avholdt årsmøte hvor 8 årsmøtesaker ble behandlet, det ble også vedtatt en resolusjon om allmennhetens høstingsrett og hvordan dette påvirker de grunneierne selger multebær. Resolusjonen er sendt ut til de fleste mediehusene i Nordland.

Etter årsmøtet ble det servert en treretters middag med god drikke og hyggelig atmosfære. Tilbakemeldingene fra de som deltok var at de hadde fått mye nyttig kunnskap og at det var et bra arrangement. Til neste årsmøte/seminar skal vi bli enda flinkere på den tekniske gjennomføringen slik at de som deltar på Teams for en best mulig opplevelse.

Vennlig hilsen

Styret i Nordland Utmarkslag