Fra venstre: Nytt styremedlem Lena Mikkelsen, Skjerstad, Styremedlem Jan Gunnar Eilertsen Vågan, Styreleder Bernt Skarstad, Bindal, Styremedlem Tove Mosti Berg, Saltdal og 1. varamedlem  John-Erik Johansen, Løkta. Styremedlem Kåre Holand, Vestvågøy var ikke til stedet da bildet ble tatt.