Fra Nordland vil følgende holde innlegg under årsmøtet: Wanja Rakvaag (rovvilt og bl.a. jervprosjektet), Jan Gunnar Eilertsen (kompetanse/rådgiving, Arktisk Landbruk og forholdet til Samvirke) samt Bernt Skarstad (Landbruk og politikk).

Årsmøtedelegatene fra Nordland fra høyre: Bernt Skarstad, Tove Mosti Berg, Wanja Rakvaag, Jan Gunnar Eilertsen, John-Erik Johansen og Kåre Holand.