Når man bor i et fylke som Nordland, er det lett å se viktigheten av å ha matberedskap spredt over hele fylket. Fylket er langt og smalt, har man ikke båt er det ikke mulig å komme seg fra sør til nord. Dårlig vær på fjellet, ras eller lignende kan fort stenge store områder.
Størsteparten av maten produseres sør for Saltfjellet, størsteparten av befolkningen bor nord for Saltfjellet. Meieri og slakteri er sør for Saltfjellet.

Næringsmiddelindustrien har krympet veldig i Nordland, nå er det to meieri (enn så lenge) et Nortura slakteri og et mindre privat av betydning igjen. Lengst nord i fylket, kjøres slakt til Troms sitt eneste slakteri. Næringsmiddelindustri er borte, matsikkerhet og matberedskap.

Nord-Norge som region er den regionen i landet som har hatt størst nedgang i antall bruk siste 10 år.

Nordland er et viktig fylke med tanke på beredskap i. Foruten landbruk og fisken er det stor kraftproduksjon og annen viktig industri.

Rett nord for oss har hæren sitt tyngdepunkt. Det er et tankekors at soldatene får servert Franske poteter til middag når man vet hvor gode muligheter det er for å produsere slikt både i Nordland og Troms.

Obersten på Ørlandet sa det så bra; at han trengte norske bønder for å sikre soldatene hans kortreist, trygg mat i fred, krise og krig. Forsvaret mener jeg er begynt å tenke beredskap på den måten, men det er ikke bestandig mulig for de å gjøre innkjøp lokalt, nasjonalt.

Statens innkjøp av mat til forsvaret og annen virksomhet, må være Norsk mat. Det bygger ned beredskapen vår at maten blir hentet langveis fra.

Det er en rekke stillinger du kan ha som gir deg fritak for tjeneste i for eksempel Heimevernet. En norsk bonde får ikke fritak og blir innkalt til årlig tjeneste og må da også forlate gårdsarbeidet i krise og krig, med i varierende grad noen til å overta arbeidet hjemme på gården.

Man skal ha respekt for allmenn verneplikt, og den skal ikke forsøkes omgås. Men det bør være mulig for bønder å inngå i total beredskapen på en bedre måte.
En bonde kan være i beredskap for brannvesenet. Dette er det mange eksempler på fungerer veldig bra. En bonde er lokalkjent i terrenget og således en stor ressurs under søk og