I tillegg var Nordland Fylkeskommune og Sametinget med på finansieringen av prosjekter som skulle fremme Arktisk Landbruk og regionale fortrinn. Dette vil prege første halvdel av programmet denne dagen, men vi ønsker også å vie tid til politisk debatt. Vi har fått på plass et bra debattpanel som skal debattere Meld. St. 11 «Endring og utvikling»:

Deltagere i debatten kommer fra øverst hylle, Landbruks og Matminister Jon Georg Dale, fra Sp Trygve Slagsvold Vedum, Fra H Laila Davidsen, fra Norsk Landbrukssamvirke Ola Hedstein, fra Bonde og Småbrukarlaget Merethe Furuberg, og ikke minst leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Konferansen er gratis. Påmelding til Ajna Nystad innen 24.01.17 Send påmelding ajna.nystad@bondelaget.no

Program