På et oppstartseminar i regi av Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark i Tromsø i dag, overrekte ministeren kr. 9 mill til Fylkesmennene i nord. Midlene er øremerket til Arktisk Landbruk og ambisjonsnivået er høyt på vegne av næringa.

Det er viktig å snakke næringa opp og fram, få fokus på næringas viktighet og omfang i nord samt det mulighetsområdet som ligger i fremtida! Ministeren understreket hvor sentral tollvernet er, særlig for Nord-Norge.

Av de øvrige innlegg under seminaret ble det særlig påpekt viktigheten av at næringa gis rammevilkår som sikrer produksjon og rekruttering for fremtida. Prosjektet Arktisk Landbruk ble ønsket velkommen og mange signaliserte ønsker om å være med og bidra.  

Fylkesleder i Nordland Bondelag Bernt Skarstad   Landbruks og matminister Trygve Slagsvold Vedum