Nydelig vær lokket 521 besøkende.
Vi fikk god hjelp av Grytfoten 4-H, Syv Søstre 4-H, Solvoll 4-H gård og hestesenter og Breimo stall og besøksgård. Stor takk til alle som var med

Vennlig hilsen
Alstahaug Bondelag

Vertskap Cathrine Grønbech og Per Håkon Dalen

Åpen Gård i Alstahaug.

Ri på hest er bestandig populært.

En liten pust i bakken.

Hoppe i høyet er kjempegøy.