Aksjonsforberedelse

Det var ingenting å si på aksjonsviljen.

Fra fergeleiet i Sandnessjøen

Klar til traktoraksjon

Noen av de 30 traktorene

Det var ikke problem å finne gode slagord.

Ferdig dekorerte traktorer klar til innsats

Traktorkortersje inn til byen

Bønder klar til innsats

Det ble gjort alvorlige forsøk på å holde igjen hurtigruta