Nyheter

Ledermøtet for 2020 i Nordland Bondelag

Klima, rein på innmark og at vi er mange medlemmer i Bondelaget, men vi ønsker å bli mange flere – var noen av de viktige sakene som ble drøftet på årets ledermøte!

Skikkelig gladmelding ang. 4-årsplan for videregående skoler i Nordland

Det planlagte tilbudet innen heste- og dyrefaget samt videreføring av skogbruk på Mosjøen vid.skole studiested Marka blir en realitet! Dette skjer når fylkesrådets innstilling blir vedtatt av Fylkestinget i desember!

Verdifulle damer i Nordland

Her kan du bli kjent med Marian Hansen Finjord. En av de mange flotte damene i Nordland Bondelag som er med på verdiskapningen i Nordland, og da spesielt i Sortland kommune.

Jerveprosjektet ruller videre

Jerveprosjektet i Nordland er nå inne i sin 8. jaktsesong.

Fylkesleder Trond Bjørkås med svar til Venstres Ida Gudding

Fylkesleder i Nordland Bondelag- Trond Bjørkås er rystet over uttalelsen fra Nordland Venstres Ida Gudding på Nrk Nordlands radiosending i dag.

Verdifulle damer i Nordland

Her kan du bli kjent med Karina Sevaldsen-Bekkavik. En av de mange flotte damene i Nordland Bondelag som er med på verdiskapningen i Nordland, og da spesielt i Bindal kommune.

Våre samarbeidspartnere