Nyheter

Resolusjoner fra ledermøte for Nordland Bondelag og Hedmark Bondelag

*

Ledermøtet vedtok følgende resolusjoner angående rovvilt og naturbruksutdanningen.

Innspill til Nordland Fylkeskommune - høring landbruksskolene

*

Fylkesstyret Nordland Bondelag vedtar følgende uttalelse:

Lisensjakta på jerv er i gang!

*

Da er vi kommet til 6. november og lisensjakta på jerv har snart vart i 2 måneder. Høsten har så langt vært preget av finvær og lite snø, men lengst nord i fylket har det kommet litt hvitt på bakken de siste dagene. Det nærmer seg fullmåne og det er dermed fine forhold for jervejegere i disse områdene.

Velkommen til Inn på tunet-konferanse i Bodø!

*

Vi inviterer til konferanse om omsorgs- og velferdstjenester på gårdsbruk på Thon hotel Nordlys i Bodø 12.-13. februar 2015.

Våre samarbeidspartnere