Nyheter

Vefsn Bondelag 150 år.

*

Vefsn Bondelag feirer 150 år i år. I den forbindelse har bondelaget skrevet bok om utviklinga i landbruket i Vefsn gjennom disse åra.

Jan Gunnar Eilertsen er valgt inn som styremedlem i Norges Bondelag

*

Nordland Bondelag gratulerer

Utmarka som ressurs

*

Styremedlem i Nordland Bondelag Lena Mikkelsen på talestolen på årsmøte i Norges Bondelag

Representantskaps møte i Norges Bondelag

*

I forkant av årsmøtet til Norges Bondelag som starter den 4. juni avholdes rep.skap møtet der leder i Nordland Bondelag Bernt Skarstad holder sitt innlegg.

Våre samarbeidspartnere