Nyheter

Landbruket - en del av løsningen for å få Norge på beina igjen!

Nordland Fylkeskommune og Nordland Bondelag tar nå initiativ for å få økt byggeaktivitet i hele fylket gjennom utvidede rammer for de såkalte IBU-midlene

Møte mellom Nordland Bondelag og Fylkesmannen i Nordland, med tema rein på innmark.

Rein på innmark er et stadig tilbakevendende tema i Nordland.

Klimagrep kan gi 600 færre fjøs i Nordland

Dersom regjeringa følger Klimakur 2030 kan det innebære en stor nedbygging av landbruket i Nordland. Det viser en fersk utredning. Nå advarer Nordland Bondelag.

Nordland Bondelag krever iverksetting av ekstraordinære uttak av bjørn før beitesesongen 2020

Norge står foran en ny beitesesong hvor det skal slippes over 2 millioner sau og lam på utmarksbeite i landet. Beitebruk bidrar både til økologisk og økonomisk bærekraftig produksjon av mat.

Våre samarbeidspartnere