Nyheter

Søknadsmal og prosjektbeskrivelse

Prosjekt Utmark har utarbeidet et prosjekt for å styrke den ordinære lisensfellinga på jerv i Nordland. Prosjektet går nå inn i sitt 3. driftsår, og skal dermed videreføres også sesongen 2014/15. Frist for å søke er 5. juni 2014, og vi oppfordrer motiverte jegere til å søke seg inn i prosjektet.

Bondevenner kåret på Marka Landbruksskole

Elever på Marka

10. april ble det kåret Bondevenner på Mosjøen videregående skole, avdeling Marka

Bondevenner i Vestvågøy

Vestvågøy

Bondevennaksjonen fra Norges Bondelag er en kampanje hvor målet er å vise fram hvor viktig norsk landbruk er for Norge.

Utmarksseminar og årsmøte på Sortland hotell fredag 14. – lørdag 15. mars

Bilde fra Saltdal

Årsmøte og seminar ble avholdt på Sortland hotell fredag 14. – lørdag 15. mars. Nordland Utmarkslag ønsker å takke alle foredragsholdere og deltakere for et hyggelig og lærerikt seminar.

Mindland og Alstahaug Bondelag kårer Bondevenner

*

Kåringen var på Margrethes café på Petter Dass museumet. Alstahaug Bondelag og Mindland Bondelag har sammen nominert flere lokale "Bondevenner" som de mener har fremmet norsk matproduksjon.

Bondevenn i Bodø

Fylkesleder Bernt Skarstad, Styremedlem Tove Mosti Berg og styremedlem Lena Mikkelsen sammen med administrasjonen i Nordland Bondelag har kåret sine Bondevenner.

Nordland Bondelag har fått nye telefon nummere

*

Vi har skiftet telefoniløsning, noe som betyr at de som vil ha kontakt med oss må oppdatere sine kontaktopplysninger.

Våre samarbeidspartnere