Nyheter

Jan Gunnar Eilertsen er valgt inn som styremedlem i Norges Bondelag

Nordland Bondelag gratulerer

Utmarka som ressurs

Styremedlem i Nordland Bondelag Lena Mikkelsen på talestolen på årsmøte i Norges Bondelag

Representantskaps møte i Norges Bondelag

I forkant av årsmøtet til Norges Bondelag som starter den 4. juni avholdes rep.skap møtet der leder i Nordland Bondelag Bernt Skarstad holder sitt innlegg.

Inn på Tunet konferanse i Nordland

Fagkonferanse for tilbydere, kjøpere og andre interesserte

Pressemelding fra Nordland Bondelag

Dette landbruket vil vi ikke ha Landbruksnæringen valgte i dag å bryte jordbruksforhandlingene med staten.

Brudd i jordbruksforhandlingene

Pressemelding fra Norges Bondelag

Skjerstad Bondelag har utnevnt bondevenner fra "gamle" Skjerstad kommune

Vi hadde utnevnelse av våre bondevenner på Bondekafe den 10 april på Urtehagen på Tofte i Misvær

Søknadsmal og prosjektbeskrivelse

Prosjekt Utmark har utarbeidet et prosjekt for å styrke den ordinære lisensfellinga på jerv i Nordland. Prosjektet går nå inn i sitt 3. driftsår, og skal dermed videreføres også sesongen 2014/15. Frist for å søke er 5. juni 2014, og vi oppfordrer motiverte jegere til å søke seg inn i prosjektet.

Bondevenner kåret på Marka Landbruksskole

10. april ble det kåret Bondevenner på Mosjøen videregående skole, avdeling Marka

Bondevenner i Vestvågøy

Bondevennaksjonen fra Norges Bondelag er en kampanje hvor målet er å vise fram hvor viktig norsk landbruk er for Norge.

Utmarksseminar og årsmøte på Sortland hotell fredag 14. – lørdag 15. mars

Årsmøte og seminar ble avholdt på Sortland hotell fredag 14. – lørdag 15. mars. Nordland Utmarkslag ønsker å takke alle foredragsholdere og deltakere for et hyggelig og lærerikt seminar.

Mindland og Alstahaug Bondelag kårer Bondevenner

Kåringen var på Margrethes café på Petter Dass museumet. Alstahaug Bondelag og Mindland Bondelag har sammen nominert flere lokale "Bondevenner" som de mener har fremmet norsk matproduksjon.

Bondevenn i Bodø

Fylkesleder Bernt Skarstad, Styremedlem Tove Mosti Berg og styremedlem Lena Mikkelsen sammen med administrasjonen i Nordland Bondelag har kåret sine Bondevenner.

Nordland Bondelag har fått nye telefon nummere

Vi har skiftet telefoniløsning, noe som betyr at de som vil ha kontakt med oss må oppdatere sine kontaktopplysninger.

Bondepub i Vefsn Bondelag

Torsdag 20. mars hadde Vefsn Bondelag Bondepub på Vikgården

Bernt holder innlegg på rep. skap møte i Norges Bondelag

Fylkesleder Bernt Skarstad ga klar beskjed fra Nordland til representantskapsmøtet i Norges Bondelag:

BRANNVERNDAG PÅ GODØYNES GRENDEHUS

Torsdag 20.mars kl 10-15

Styremedlemmer i Nordland Bondelag

Nordland Bondelag fikk nye styremedlemmer på årsmøtet 2014

Nordland Bondelags årsmøte 2014

Nordland Bondelag avholdt sitt årsmøte 5. og 6. mars 2014 på Rica Hotel i Bodø.

Kveldskurs jervejakt

Torsdag 3.4.14 på Dunderlandsdal skytterhus

Regionmøte på Ørnes

Nordre Meløy og Gildeskål Bondelag avholder et todelt møte på Rådhuset i Meløy kommune, kommunestyresalen, mandag 17. mars.

Årsmøte i Nordland Bondelag

Årsmøtet i Nordland Bondelag vil bli avholdt 5. - 6. mars 2014.

Bedre jeger i 2014?

Bodø JFF og Fauske & Sørfold JFF inviterer i samarbeid med NJFF Nordland, Prosjekt Utmark og Statskog, hjorteviltjegere til temakveld med fokus på hvordan vi som jegere kan bli bedre!

Utdanningsmesse i Lofoten

Vestvågøy Bondelag var representert på Utdanningsmessa YOU på Leknes 7. februar.

Resultater etter jervejakta 2014

Lisensjakta på jerv ble avsluttet 15.2.14. Etter rekordsesongen 2012/13, der det ble felt 18 jerv, var det dessverre tilbake til mer normale tall for årets jakt. 6 jerver er blitt felt i Nordland, av en kvote på 23 dyr.

Utmarksseminar og årsmøte på Sortland hotell fredag 14. – lørdag 15. mars

Årsmøte og seminar for Nordland Utmarkslag SA blir i år avholdt på Sortland hotell fredag 14. – lørdag 15. mars. Nordland Utmarkslag SA ønsker alle velkommen til et spennende og lærerikt seminar!

Regionmøter i Mosjøen

Tirsdag 4. februar avholdt Nordland Bondelag sitt regionmøte på Mosjøen videregående skole, avdeling Marka.

Regionmøte i Sandnessjøen

I dag 6. februar samles bøndene rundt region Sandnessjøen på Rica hotel, syv Søstre

Regionmøte i Nordland Bondelag 2014

Styret og administrasjonen i Nordland Bondelag ligger nå i hardtrening for å gjøre oss klar for regionmøtene i fylket

Brannverndag i Meløy

Tirsdag 4. februar 2014

Brosjyre til rekruttering av elgjegere!

Prosjekt Utmark har i samarbeid med Salten Viltforvaltningsråd (SaV), Statskog og Norges Jeger- og Fiskeforbund (NJFF) utarbeidet en elektronisk brosjyre til bruk innen rekrutteringen av elgjeger i Nordland. Brosjyren er i to format; en kort og utskriftsvennlig versjon som kan foldes samt en lengre versjon med mer utfyllende informasjon/eksempler. Brosjyren kan fritt lastes ned og distribueres!

Unge bønder kurs 2014

Nordland Bondelag avholder Unge Bønder kurs på Rica Hotel, Bodø den 14. - 16. februar 2014

Krever ny forvaltningsordning for statens grunn

Samerettsutvalget II avga sin innstilling i 2007. Nå ber Bondelaget landbruks- og matministeren sørge for at Nordland og Troms får en forvaltningsordning som bygger på de samme prinsippene som gjelder etter fjelloven for statsallmenningene i Sør-Norge og Midt-Norge.

God jul, og godt nytt år.

Nordland Bondelag ønsker alle tillitsvalgte, medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god jul, og godt nytt år.

Pressemelding fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)

Resultat fra Driftsgransking for 2012. Granskingen viser økonomisk resultat og utvikling på vanlige gårdsbruk basert på data fra driftsregnskap. Meldingen omtaler resultatet for Nord-Norge.

Rush av overdragelser før nyttår

De nye reglene for eierskifte fører til et rush av gårdsoverdragelser før nyttår. Nye bønder kan tape mange hundre tusen kroner om de ikke handler nå.

Informasjon om tilskuddsordning for truede arter og naturtyper i Nordland - 2014

Kongen i statsråd vedtok 13. mai og 20. mai 2011 forskrifter om prioriterte arter og utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven.

Vel overstått ledermøte

Nordland Bondelag har avholdt sitt ledermøte den 14. - 15. november på Rica Hotel Bodø

Jervejakta er i gang!

Jervejakta startet 10. september og i Nordland er det så langt felt 2 jerv.

Nytt fra LHMS

Info angående bemanning

Informasjonsmøter i Norges Pelsdyralslag

Norges Pelsdyralslag ønsker deg velkommen til ei spennende og trivelig næring og arrangerer i den anledning informasjonsmøter tretten ulike steder i landet.

Jervejaktkurs høsten 2013

Prosjekt Utmark skal også i år arrangere 2 kurs i jervejakt i Nordland. Teori rundt jakt på jerv, regelverk lisensjakt, jervens biologi og levemåte, samt den reelle jakta vil her stå i fokus.

Kurs i Nedskjæring av hjorteviltkjøtt

Tirsdag og onsdag 8. – 9. oktober ble det avholdt kurs i nedskjæring av hjorteviltkjøtt på Holtan reinslakteri i Fauske kommune.

Rekrutteringsmøter i Pelsdyralslaget

Norges Pelsdyralslag satte i 2010 et mål om å doble pelsproduksjonen i løpet av 10 år.

Hålogalandssamlinga

Landbrukshelga 8. og 9. november 2013 på Rica Hotel i Harstad

Konferanse i regi av Nordlandsforskning

Leder av Nord Norsk Landbruksråd, Bernt Skarstad holder innlegg

Åpen gård i Nordland.

Til glede for mange er det flere lokallag i fylket som også i år tar på seg jobben med å arrangere Åpen Gård.

NRK-Nordland ble tatt på ordet etter dagens morgensending.

Leder i Ballangen Bondelag Helge Sommerseth, hørte morgensendingen på NRK Nordland i dag

Pressemelding

Med årets jordbruksavtale blir gapet mellom bønder og andre grupper redusert med 12.000 kroner

Sosialdag i Saltdal Bondelag

Saltdal Bondelag inviterte medlemmer med familier til ”sosialdag” 1.mai.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere