Nyheter

Resolusjon fra årsmøtet Nordland Bondelag "Alle skal få"

Ungdomsgruppa anbefaler at lokale bondelag (i hovedsak Sortland Bondelag og Vefsn & Grane Bondelag), styremedlem i Nordland Bondelag og ungdomsgruppa arbeider videre med en case ift rekruttering til naturbruksskolene.

Årsmøte Nordland Bondelag

Det nye styret i Nordland Bondelag

Unge bønder kurs 2013

Det ble avholdt Unge Bønder kurs på Radisson Blu Hotell i Bodø, 22. – 24. februar. Det var 28 deltakere på kurset.

Tørre og Spørre

Siste post på programmet av vervekurset i dag, kl.er 18.00, og vi skal tørre og Spørre, teori ut i praksis

Vervekurs for verveansvarlige i Nordland Bondelag

Nordland Bondelag har samlet verveansvarlige i fylket til vervekurs på Saltstraumen

Resultater etter årets jervejakt

Lisensjakta på jerv for sesongen 2012/13 er nå over, og resultatet for året ble 57 felte jerver på landsbasis. 18 av disse ble felt i Nordland. Dette tilsvarer nesten 40 % av de skutte jervene på landsbasis. Bra jobba, Nordlands jervejegere!

Motivasjonsseminar !

På Landbrukshelga 23. - 24. februar på på Radisson Blu Hotel, Bodø avholdes motivasjonsseminar om potet, bær og grønnsaker.

Landbrukshelg på Radisson BLU i Bodø 23.-24. februar

Kom alene, ta med deg naboen, ungdommen i huset, ektefellen, samboeren eller kjæresten og velg mellom flere ulike kurs og foredrag.

Regionmøter 2013

Nordland Bondelag innkaller herved lokallagsstyrene til årets regionmøter.

Invitasjon til kurs for unge bønder på Radisson Blu Hotell, Bodø 2013

Vi invitere nå til det årlige populære eierskiftekurset for unge bønder. Kurset blir arrangert sammen med Samvirkeorganisasjonene Nortura, Tine og Felleskjøpet Agri.

Innkalling til årsmøte og seminar, Nordland Utmarkslag

Nordland Utmarkslag vil også i år arrangere utmarksseminar på Fauske. Seminaret skal avholdes fredag 8. – lørdag 9. februar. 2013

Ny rekord på lisensfelling av jerv i Nordland

Natt til onsdag 19.12.2012, ble det satt ny rekord på lisensfellinga i Nordland. Bergfall Rovviltlag i Sørfold kommune felte en hannjerv på åteplassen sin ca. klokken 01:00. Dette var jerv nummer elleve denne sesongen og med det er det satt ny rekord på lisensfellinga av jerv i Nordland.

Rekrutteringsundersøkelser, elgjakt i Nordland

Høsten 2012 er det blitt utført undersøkelser innen rekruttering av nye elgjegere i Nordland. Tidligere kurs i regi av Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Statskog er her blitt evaluert samtidig som innspill til fremtidige kurs er samlet inn.

God jul til dere alle

Nordland Bondelag Takker alle tillitsvalgte, medlemmer og samarbeidspartnere for arbeidsåret 2012.

Jervejaktkurs i Nordland

Jervejaktkurs Saltdal, 17. november samt Hattfjelldal 24. november. Begge jervejaktkursene høsten 2012 er nå avholdt og tilbakemeldingene fra deltakerne har vært svært gode.

Smaken av lokalmat

Prosjektet «Smaken av lokalmat» skal spre kunnskap om norske lokalmatprodusenter blant det store publikum, og samtidig gjøre relevante støtteordninger kjent for nye eller etablerte produsenter.

Vi blir ikke mette av skattelette

I dag lanserer Norges Bondelag den digitale flyeren ”Vi blir ikke mette av skattelette”.

Arktisk Landbruk tar ny sats!

Landbruks- og matministeren gir Arktisk Landbruk 9 millioner kr. over tre år!

Skattekurs i Nordland 2012

I dag 5. november starter vi med Temadag rettslære på Rica Hotell i Bodø.

Det nytter å tørre

Reidar Eriksen tør å spørre. Melkebonden har det siste året vervet 13 personer.

Bedre jervejakt i Nordland

Første ”prosjektjerv” felt

Jervejaktkurs høsten 2012

Prosjekt Utmark skal arrangere 2 kurs i jervejakt høsten 2012. Lørdag 17. november: Jervejaktkurs i Saltdal (Nordland Nasjonalparksenter). Og Lørdag 24.november: Jervejaktkurs i Hattfjelldal (Unkervatnet Skytehus).

Bondelagene i Vesterålen bekymret for industrien i Troms

Tirsdag hadde Bondelagene i Vesterålen invitert Norges Bondelags nestleder Berit Hundåla til Kleiva for å legge en strategi for framtida.

Prosjekt Sperrevassdrag i Nordland

Det ble utplassert oppvandringsfeller i hele 10 vassdrag sommeren og høsten 2012. I skrivende stund er det fortsatt flere vassdrag som har sine feller i drift, mens andre vassdrag har avsluttet røktingen og tatt fellene ut av elva.

Status for prosjekt "Bedre jervejakt i Nordland"

Prosjektet har som mål å stimulere til dannelse av nye jaktlag, samtidig som etablerte jaktlag/jegere også skal støttes.

Stortingsvalget 2013 blir hovedtema når Norges Bondelag kaller sammen til lederkonferanse 26. og 27. september.

Lederkonferansen samler Bondelagets tillitsvalgte i form av styret, alle fylkeslederne og organisasjonssjefene, i tillegg til ansatt ledelse og tillitsvalgt og ansatt ledelse i samvirke organisasjonene.

Jervejaktkurs høsten 2012

Prosjekt Utmark fortsetter sitt arbeid med prosjektet ”Bedre jervejakt i Nordland”, og mye arbeid er allerede utført. 2 jervejaktkurs skal avholdes høsten 2012, kontakt Prosjekt Utmark for påmelding!

Åpen gård i Vefsn

Vefsn Bondelag arrangerte åpen gård den 9. september. Og takker vertskapet Mertehe og Asbjørn Sæther for at de åpnet gården sin.

”Trygghet og helse i landbruket” Kick-off i Nordland

Landbrukets HMS-tjeneste hadde markering og start av kampanjen ”Trygghet og helse i landbruket” i Nordland onsdag 12. sept. på gården hos familien Jan Storteig, Godøynes utenfor Bodø.

Invitasjon!

Kick-off for landsomfattende HMS-kampanjen ”TRYGGHET OG HELSE I LANDBRUKET” I Nordland skal det skje på gården til Jan Storteig, Bodø, onsdag 12. september 2012, kl 11.00 – 13.00.

Landbruk i Nordavind

Arktisk Landbruksmesse på Kleiva i Sortland ble en suksess

Fagdag i potet

Helgeland Landbruksrådgivning inviterte til potetfagdag 30.08.12.

Åpen Gård og 100 års jubileum

11. august 2012, åpnet Sissel og Hans Anton Arntsen på Øvergård i Ballangen, fjøsdørene for alle og enhver. En moderne gård og kubingo ble en innertier.

Arktisk landbruksmesse, Kleiva 24. – 26. august

Nordland Bondelag skal ha stand på ”Landbruk i nordavind” – arktisk landbruksmesse på Kleiva i Vesterålen.

Nordland Bondelag på studietur i Østfold

Styret i Nordland Bondelag sammen med administrasjonen har i sommer gjennomført en studietur i Østfold samt møte med styret i Østfold Bondelag.

God sommer

Nordland Bondelag tar ferie og kontoret blir stengt i perioden 6. juli til 6. august. Vi ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

BU prisen 2012

Innovasjon Norge søker kandidater til Bygdeutviklingsprisen 2012

”Fag eller fest” – Elin Røeds masteroppgave om lokallagsarbeidet i bondelaget – er nå ferdig

Elin Lohne Røed har gransket lever og nyrer i Bondelaget. Hun ville finne ut hva som motiverer de tillitsvalgte i lokallaga.

Jostein Hunstad er vinner av fotokonkurransen.

Nordland Bondelag har kåret vinnerbildet av fotokonkurransen, og gratulerer så mye til Jostein Hunstad.

Nordland Bondelag beklager sterkt at Thulefjord i Bodø ble nedlagt

21. juni vedtok Nortura å legge ned påleggsproduksjonen i Bodø og 30 ansatte blir uten arbeid.

Storviltseminar på Storjord

8 – 10. juni ble storviltseminaret med hundeutstilling avholdt på Storjord. Det var totalt 76 deltakere på seminaret, og tilbakemeldingene var gode.

Fagmøte for ungdom

Sikkerhet og kvalitet står i fokus når Ballangen Bondelag arrangerer kurs for ungdom.

Fylkesleder Bernt Skarstad satte fokus på landbruk og politikk i sitt innlegg på årsmøtet.

Sett klare mål – da blir det som et virus som ligger på hjernen hele tiden – i alle situasjoner! Landbruket er en viktig næring for verdiskaping og sysselsetting – på lik linje med andre deler av næringslivet! Dette understreket fylkesleder Bernt Skarstad i årsmøtet for Norges Bondelag!

Innlegg om forskning, kompetanse, rådgivning og regionale satsinger

Jan Gunnar Eilertsen holder sitt innlegg på årsmøtet.

Innlegg om rovdyr

Wanja Rakvaag holder sitt innlegg om rovdyr på årsmøtet i Lillehammer

Årsmøte i Norges Bondelag arrangeres i disse dager i Lillehammer.

Leder Nils T. Bjørke holdt sitt innledningsforedrag i starten av årsmøtet der han fokuserte på viktigheten og riktigheten av at Norges Bondelag brøt under årets forhandlinger. Han løftet forsamlingen med et glimrende foredrag – applausen satt lett i forsamlingen!

Tove Mosti Berg inn i styret i Norges Bygdekvinnelag

Nordland Bondelag gratulerer med styrevervet

Uttalelse angående landbrukets lønnsforhandlinger

Eldrerådet i Vevelstad har kommet med følgende uttalelse

Takk for innsatsen under årets aksjon

Takk til alle som bidro med mange fine og kreative aksjoner i forbindelae med bruddet i årets jordbruksforhandlinger.

Nordlandsbonden aksjonerte i Oslo

Mandag 21. mai reiste en delegasjon fra Nordland for å aksjonere mot statens tilbud i jordbruksforhandlingene.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere